Wydział Gier

Kazimierz Szura – Przewodniczący
Wojciech Raczyński