Krótka historia podokręgu piłki nożnej Gorlice

W styczniu 1997 roku z inicjatywy działaczy klubów rejonu Gorlic, doszło do spotkania na którym postanowiono powołać do życia Podokręg Piłki Nożnej.

Słusznie zauważono, że sprawy gorlickich i okolicznych klubów powinny być rozstrzygane na miejscu a nie w Nowym Sączu.

21.01.1997 uważany jest za datę utworzenia Gorlickiego Podokręgu Piłki Nożnej.

Skład pierwszego zarządu:

Prezes Podokręgu – Stefan Mleczko

V-ce prezes – Kazimierz Szura                           Sekretarz – Adam Niedziela

Przedstawiciel rady trenerów – Jerzy Miedziński    

 Przedst. Kolegium Sędziów – Zbigniew Augustyn

Członkowie zarządu:

Zbigniew Hajduk

Zenon Stępień

Mieczysław Kwaśnik

Marian Wisłocki

Zbigniew Ludwin

Marek Janik